Beyond - 是錯也再不分 (電影《天若有情》插曲)【Guitar Chord譜】

曲:黃家駒 詞:黃貫中 Key:G>A 4/4

國語版:不需要太懂 詞:劉宏博
GM7|Bm – – =Em7|C|D|
GM7|Bm – – =Em7|C|D|

 |GM7  |Em7|GM7  |Em – – =Bm7|D7  |C   |D7|D7
A1 (天)空中闊步共(行) (拋)開恩怨共鬥(爭)   ( ) ( )浪漫的感(覺) 瀰漫我心(間) ( )
A2 (終)於今天可跟(你) (北)風中遠望四(周)   ( ) ( )平凡的一(切) 原是那麼(好) ( )

|GM7  |Em7 – – =Bm7|C   |D
在(笑)意裡之間 是(最)痛快一刻 ( )莫(要)去理它真與(假)
|GM7  |Em7 – – =Bm7|C   |D |GM7
是(錯)也再不分 任(意)去再天真 ( )願(永)遠也一起靠(緊) 不改(變)

( GM7 )|Bm – – =Em7|C|D|

Repeat A2 / Chorus

( GM7 )|Em7 – – =Bm7|C|D|
GM7|Em7 – – =Bm7|C|D|G|E|

|AM7  |F#m7 – – =C#m7|D   |E
在(笑)意裡之間 是(最)痛快一刻 ( )莫(要)去理它真與(假)
|AM7  |F#m7 – – =C#m7|D   |E |AM7
是(錯)也再不分 任(意)去再天真 ( )願(永)遠也一起靠(緊)(不改(變))
|( AM7 )  |F#m7 – – =C#m7|D   |E
 在(笑)意裡之間 是(最)痛快一刻 ( )莫(要)去理它真與(假)
|AM7  |F#m7 – – =C#m7|D   |E |AM7
是(錯)也再不分 任(意)去再天真 ( )願(永)遠也一起靠(緊)(不改(變))

( AM7 )|F#m7 – – =C#m7|D|E|
AM7|F#m7 – – =C#m7|D|E|( fade out )